XVII. Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi'nin Değerli Katılımcıları

Bakanlığımızın ev sahipliğinde ve Uluslararası Organizasyon Komitesi (IOC) önderliğinde düzenlenen XVII. Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi (ICPC), 1-6 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde ilk defa düzenlenecek olan Kongre çerçevesinde, kömür hazırlama ve kömür teknolojilerindeki gelişmeler ile bu alandaki bilgi birikimi ve tecrübelerin paylaşılması amaçlanmaktadır.

Bakanlığımız, 2010-2014 Strateji Belgesi'nde vurgulanan misyonu doğrultusunda, enerji ve maden kaynakları verimli, etkin, güvenli, zamanında ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek dışa bağımlılığı azaltmayı ve ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamayı görev edinmiştir. Bu çerçevede, söz konusu Kongre, dünyadaki ve ülkemizdeki kömür madenciliğinin eksiksiz bir resmini ortaya koyacak olması ve kömür rezervlerimizden en üst düzeyde verim alınmasını sağlayacak çevreye duyarlı yeni yakma teknolojilerinin tanıtılması bakımından önem arz etmektedir.

Ayrıca, Kongre'de, kömür hazırlama ve teçhizatların tanıtıldığı bir sergi de yer alacak, bu sergi ile madencilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kişi ve kuruluşlara, kömür sektöründeki en son teknolojileri görme ve inceleme olanağı sunulacaktır. Bu açıdan bakıldığında, sektördeki tüm firmaların katılımı ve desteği, Kongrenin amacına ulaşmasında etkin rol oynayacaktır.

Söz konusu Kongre'ye ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin gerekli desteği vermesi, hem sektör hem de Türkiye'nin tanıtımı açısından son derece önemlidir.

Kongre'nin başarılı geçmesini diler, tüm katılımcılara selamlarımı iletirim.

 

Saygılarımla,

Taner YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

Kongreye Davet

T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız’ın himayelerinde ve Uluslararası Kömür Hazırlama Kongresi (ICPC) Uluslararası Organizasyon Komitesi (IOC) önderliğinde, Türkiye 1-6 Ekim 2013 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan XVII. ICPC’ye ev sahipliği yapacaktır. XVII. ICPC, 1998’dan beri IOC üyesi olan Türkiye'de düzenlenen ilk ICPC olup Grand Cevahir Hotel ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Dünyadaki kömür hazırlama ve kömür kalitesini iyileştirme teknolojilerindeki yenilik ve gelişmelerin tartışılacağı kongre konuyla ilgili bilim insanları, mühendis, yatırımcı ve yöneticiler için önemli bir fırsattır.

Kongrede, iki paralel teknik oturumda bildiriler sunulacak ve anında Türkçe, Rusça ve Çince'ye tercüme yapılacaktır. Kongre süresince, dünyadaki önemli kömür hazırlama ekipmanı üreticilerinin ve servis şirketlerinin katılacağı bir fuar gerçekleştirilecek ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecektir.

XVII. ICPC’nin açılış gününde her üye ülkenin IOC temsilcisi, kendi ülkesine ait kömür raporunu sunacak ve kömür hazırlama uygulamaları hakkında bilgi verecektir.

XVII. ICPC ve IOC Başkanı olarak,  bütün ülkelerdeki kömür teknolojileri ve kömür hazırlama konularında çalışan mühendisleri, araştırmacıları, karar vericileri, ekipman üretici ve servis firmalarını iki kıtanın birleştiği İstanbul’daki bu önemli etkinliğe katılmaya davet eder, saygılarımı sunarım.

 

Prof.Dr. Gülhan Özbayoğlu

XVII. ICPC ve IOC Başkanı

 

taner yildiz 204

Taner YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
gg

Prof. Dr. G. ÖZBAYOĞLU
Başkan